2008-2009 gjorde vi en stor renovering av kvarnen. Detta blev startskottet för kaféverksamheten som drog igång sommaren 2009. Kvarnbyggnaden renoverades varsamt för att återställa den till ursprungligt skick. Kvarnar och andra maskiner har bevarats och bidrar till den genuina miljön.

Under vintern 2017-2018 har vi borrat för bergvärme och installerat ett värmesystem samt ventilation. Detta för att kunna utöka verksamheten även under vinterhalvåret.  Kvarnens källare har också renoverats för att tillgodose våra behov av lokaler för bakning och matlagning och ny köksutrustning/maskiner har införskaffats.

Solceller sattes upp sommaren 2019.

Till dessa investeringar har vi fått EU-stöd för landsbygdsutveckning.